RC Altena

We serve!

Rotary Club Altena


 

    Oprichter Rotary

        Paul Harris

 

Wat is en doet Rotary?
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 

Wat is en doet Rotary ?

 

Rotary is in 1905 opgericht door advocaat Paul Harris. Rotary is een wereldwijde organisatie van serviceclubs. Zij telt meer dan 1,2 miljoen leden, verspreid over ca. 33.000 Rotaryclubs en 534 districten in meer dan 200 landen en gebieden. Nederland telt in 2010 bijna 20.000 leden in zo’n 475 clubs.

Rotarians zijn leden van Rotaryclubs die tot de wereldwijde organisatie Rotary International (RI) behoren. Iedere club kiest zijn eigen bestuursleden en heeft een belangrijke mate van autonomie in het raamwerk van de statuten en reglementen van Rotary. De clubs zijn gegroepeerd in 534 Rotarydistricten, elk geleid door een districtsgouverneur, die een vertegenwoordiger is van RI. De districtsorganisatie, met inbegrip van assistentgouverneurs (ADG) en verscheidene commissies, ondersteunt de clubs.

Effectieve clubs streven ernaar het fundament van hun lidmaatschap te steunen of te versterken, deel te nemen aan serviceprojecten die nuttig zijn voor hun eigen omgeving en in andere landen, financiële steun te geven aan The Rotary Foundation (TRF), deel te nemen aan het programma en leiders voort te brengen die in staat zijn Rotary te dienen boven het niveau van de club. De Board of Directors van RI, inclusief de President RI, de President-Elect en de General Secretary, komt eens per kwartaal bijeen om het beleid vast te stellen. Traditiegetrouw ontwikkelt de President - die jaarlijks gekozen wordt - een thema waar dat jaar de nadruk op komt te liggen. Voor dit jaar is het thema van Mark Daniel Malony: Rotary Connect The World.

Terwijl de President RI de belangrijkste spreekbuis is van de organisatie, is de General Secretary van RI de leidinggevende, die aan het hoofd staat van ongeveer 740 mensen op het hoofdkantoor in Evanston, een voorstad van Chicago in Illinois (VS) en op de 7 internationale kantoren in Argentinië, Australië, Brazilië,  India, Japan, Korea en Zwitserland. In Nederland kennen wij het kantoor van de Stichting Rotary Administratie Nederland dat is gevestigd in Gorinchem.