RC Altena

We serve!

Rotary Club Altena


 

Disclamer en Privacy
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Disclamer:

The Rotary name and logo are the exclusive property of

Rotary International and are used here under

Rotary International Internet Policy Guidelines.

De naam Rotary en logo zijn exclusief eigendom van Rotary

International en worden hier gebruikt volgens 

Rotary International Internet gebruiksregels.


Copyright © 2008 - 2018 * Rotary International District 1610 *
Rotary Club Altena.
All Rights ReservedPrivacy verklaring:

Recht op inzage;

Leden en oud leden hebben inzagerecht in de gegevens welke de Rotary Club Altena ten behoeve van het lidmaatschap aanwezig en opgeslagen hebben.

Recht op rectificatie;

Leden en oud leden hebben het recht om rectificatie van hun gegevens aan te vragen.

Recht om vergeten te worden;

Leden en oud leden hebben het recht om aanwezige gegevens te laten verwijderen.

Recht op beperking van verwerking;

Leden en oud leden hebben het recht om te bepalen dat gegevens deels niet verder in de normale verwerking worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Leden en oud leden hebben het recht om aan te geven welke gegevens niet automatisch overgedragen worden naar Rotary International.

Recht van bezwaar;

Leden en oud leden hebben het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens binnen de Rotary Club of binnen Rotary International